Cymorth Mae dilyn beth sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol yn haws nag erioed
English

DEFNYDDIWR PRESENNOL DEFNYDDIWR NEWYDD
Rydym yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i’ch adnabod chi a gyrru gwybodaeth i chi. Mwy o wybodaeth. Rydym yn defnyddio PIN i wirio pwy ydych chi. Nid yw hwn yn cael ei rannu ag unrhyw un arall. Mwy o wybodaeth.
EWCH ATI I GAEL YR AP SCHOOL GATEWAY Dyma ffordd i gadw mewn cysylltiad â bywyd eich plentyn yn yr ysgol, lle bynnag yr ydych chi. Lawr lwythwch o’ch siop apiau.
Ydych chi'n ysgol
a fyddai'n hoffi
defnyddio'r Porth Ysgol?
DARGANFOD MWY