Cymorth Mae dilyn beth sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol yn haws nag erioed
English

Plîs nodwch y bydd gwaith cynnal yn cael ei gwblhau o 22:00 ar 26 Mai 2022 hyd at 23:00 ar 26 Mai 2022. Ni fydd School Gateway ar gael i chi yn ystod y cyfnod hwn. Mi fyddwch yn medru parhau i ddefnyddio School Gateway hyd at yr amser yma ond ni fyddwch yn medru mewngofnodi ar ôl 21:55 ar 26 Mai 2022.
DEFNYDDIWR PRESENNOL DEFNYDDIWR NEWYDD
Rydym yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i’ch adnabod chi a gyrru gwybodaeth i chi. Mwy o wybodaeth. Rydym yn defnyddio eich rhif ffôn symudol i wirio pwy ydych chi ac i yrru PIN 4 digid i chi. Mwy o wybodaeth.
EWCH ATI I GAEL YR AP SCHOOL GATEWAY Dyma ffordd i gadw mewn cysylltiad â bywyd eich plentyn yn yr ysgol, lle bynnag yr ydych chi. Lawr lwythwch o’ch siop apiau.
Ydych chi'n ysgol
a fyddai'n hoffi
defnyddio'r Porth Ysgol?
DARGANFOD MWY